PLENDEIT
PLENDEIT
shop

Other perforation


Vents holes in square and staggered holes

Otwory daszkowe w układzie mijanym i prostym

*t and t1 - miniumum values, other (bigger) available.


Nr Typ a x b - t x t1
1 Dd 15 x 50 - 60 x 50
2 Dg 50x 15- 60 x 25

"Clover" holes

Otwory w kształcie koniczynkiy


Nr Typ Oz a - t
1 Oz 8 - 12
2 Oz 8 - 20
3 Oz 11 - 16
4 Oz 11 - 18
5 Oz 12 - 24

Decorative holes - "Fir" holes

Jodełka

Nr Typ a x b - t x t1
1 Ozj 2,2 x 23 - 6,3 x 36
2 Ozj 2,5 x 23 - 7 x 36

"Grain" holes

Otwory łuskowe

Embossed plates

Blachy przetłaczane

Round embossing ø10 mm; square 15x15 mm.

Special perforations

Otwory specjalne

Individual customized projects ó


Sternal slot perforation

Otwory szczelinowo-mostkowe
a [mm] b [mm] t [mm] t1 [mm] g [mm]
30 5 40 24 2-3
52 6 72 34 3-6

Mixed patterns

Wzory mieszane

Key / tear holes

Otwory klucz / łezka

© Perfopol Sp. z o.o. 2021
76 Radomska St, 27-200 Starachowice, Poland
NIP: 664 000 08 22

phone +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl

Designed by :